Çalışma ortamında bulunun gaz, toz, duman veya kimyasal maddelere
maruz kalan çalışanlarında solunum yolları ve akciğerleri belirli
aralıklarla sağlık taramasından geçirilmelidir. Çünkü bu tür ortamlarda
çalışanların, akciğer hastalıkları ve akciğer kanserine yakalanma riski
yüksektir.
Solunum Fonksiyon Testi ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu
nefes alıp verme esnasında güçlü solunum faaliyeti sonucu oluşan
hava akım hızı ölçülür. Bu test, birçok ciddi hastalığın tanısında
büyük öneme sahiptir. Sonuçlar göğüs hastalıkları uzmanı tarafından
değerlendirilir.