İşyerlerinde çalışanlara yapılması zorunlu olan tetkiklerden biri de portör taramalarıdır. Tüm çalışanlar işe giriş sırasında ve periyodik olarak portör taramaları yaptırmalıdır.
Özellikle gıda sektörü ve kreş çalışanlarının yaptırması zorunlu olan portör taramalarında, birkaç farklı test uygulanır.
Gaita mikroskopisi, gaitada parazit ve parazit yumurtası incelemesinde; dışkıda bağırsak parazitleri, mikroskobik inceleme yöntemiyle analiz edilir. Bu test 6 ay aralıkla yaptırılmalıdır.
Gaita kültürü ve antibiyogrami testi; salmonella ve shigela bakterilerin dışkıda araştırılmasıdır. Yılda 1 kez tekrarlanmalıdır.
Boğaz kültürü; boğazda bulunan beta hemolitik streptekok araştırılması için yapılır. Yılda en az 1 kez yapılması gereken tetkiklerdendir. bulunabileceği işyerlerinde çalışanların standart akciğer radyografileri okuyucu tarafından ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına göre değerlendirilir. Değerlendirmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması konusunda eğitim almış hekimler yapabilir.