6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince , çalışanların yaptığı işin niteliğine göre periyodik olarak sağlık muayenelerinin ve tetkiklerinin yapılması zorunludur. Detam Mobil Sağlık ekibi olarak çalışanlarınızın periyodik sağlık muayenelerini ve periyodik sağlık tetkiklerini mobil sağlık araçlarımız ile yerinde yapıyoruz.

Hangi Durumlarda Sağlık Muayenesi yapılmalıdır ?
İşe Girişlerde ; İş Değişikliğinde ;Periyodik aralıklarla düzenli olarak ;İş Kazası , meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalardan sonra işe dönüşlerde talep edilmesi halinde

SAĞLIK MUAYENESİ NE SIKILIKLA YAPILMALIDIR ?
Çalışanların kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurarak uluslar arası standartlar ile
işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda ; Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir Tehlikeli sınıftaki
İşyerlerinde en geç üç yılda bir Çok Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk ,
genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerekli görmesi
halinde bu süreler kısaltılabilir.

PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİNDE İSTENİLEN TETKİKLER NELERDİR ?
Yapılan işin gereklilikleri ve işyeri hekiminin insiyatifi doğrultusunda yapılması gerekli olan tetkikler değişebilir. Başlıca yapılması gerekli
olan tetkikler aşağıdaki gibidir.
Tam Kan Sayımı
Karaciğer Enzim Analizleri
Tam İdrar Analizi
Biyolojik Sıvılarda Ağır Metal Analizleri (Kurşun, Aluminyum Vb)
İdrarda Fenol Analizi İdrarda Hippürik Asit Analizi
İdrarda TCA (Triklor Asetik Asit) Analizi
Göz Muayenesi İşitme Testleri