Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmeti Nedir?

İleri yaş kalp hastalıkları ya da onkolojik hastalıklar gibi kronik hastalıklar nedeniyle sağlık kurumlarına gitme sorunu olan hastalara, “muayene, tedavi, tıbbi bakım ve iyileştirme işlemleri” gibi hizmetler, uzman doktor ve sağlık çalışanları ile bulundukları ortamda verilmesidir.

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetinin Avantajları Nelerdir?

işilerin bulundukları ortamda (ev, işyeri vb.) sağlık hizmeti almasını sağlar.

Yaşlılık ya da kronik bir hastalığa bağlı olarak sağlık kurumuna gidemeyen hastalara, hizmetinin bulundukları ortamda sunulmasını sağlar.

Kişilerin; hastane ve laboratuvar risklerine maruz kalmadan bulundukları ortamda sağlık hizmetini almasını sağlar.

Hasta ve yakınlarına bakım konusunda ihtiyaç duydukları eğitim desteğini sağlar.

Kişiye özel tedavi ve bakım planının oluşturulmasını sağlar.

Yatağa dam ya da yarı bağımlı hastalara sunulan  profesyonel sağlık hizmeti ile temel ihtiyaç-öz bakım desteği sunulmasını sağlar.

Ameliyat sonrası semptomların yönetilmesini ve destek tedavilerin sürdürülmesini sağlar.

Teşhisten iyileşmeye kadar geçen süreçte kesintisiz, kaliteli ve standart hizmet sağlar.

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmeti Almak İstiyorum…

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmeti almak isteyen kişi, Hastanemize bizzat veya telefon ile müracaat edebilir.

Çağrı merkezi görevlisi, hizmet talep eden kişi ile görüşerek ön bilgileri alır.

İlk görüşmeyi takiben hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak sağlık hizmeti belirlenir.

Hastanın evde bakım planı oluşturulur. Evde ve İşerinde Sağlık Hizmeti planlanmasında hasta ve hasta yakınlarının istekleri göz önünde bulundurulur.

Hasta için oluşturulan evde bakım planı doğrultusunda hastaya hizmet için ekip yönlendirilir.

Evinizde/ İşyerinizde Hekimlik Hizmetleri Nelerdir?

Kişilerin bulundukları ortamda ilgili branş hekimi tarafından muayenesi yapılır.

Hekimin istediği tetkikler hemşire tarafından alınır.

Tetkik sonuçları ilgili hekim tarafından incelenir, uygun tedavi planı oluşturulur ve tedavi uygulanır.

İhtiyacınız halinde düzenli doktor ziyaretleriyle koruyucu sağlık hizmeti yerine getirilir.

Kronik hastalıklarınız ve mevcut sağlık durumunuz yakından takip edilerek olası risklerinizin erken tespiti ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Evde/işyerinde Hemşirelik Hizmetleri Nelerdir?

Yarı ya da tam yatağa bağımlı, temel ihtiyaçlarını gideremeyen hastalarımıza, 24 saat hemşirelik hizmeti sağlanır.

Hastalarımıza reçete edilen tedavileri uygulanır.

EVDE VE İŞ YERİNDE GENEL SAĞLIK HİZMETLERİ PAKETİ

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmeti (Doktor muayenesi, rutin kan tetkikleri)

Enjeksiyon İşlemleri

Serum/intravenöz infüzyon işlemleri

Pansuman

Evde ve iş yerinde aşı uygulaması

Treakestomi kanül değişimi

Hekim eşliğinde sonda takılması

Port kat eter iğne değişimi ve pansumanı

Portable USG Çekimi (Radyoloji uzmanı tarafından)

Portable EKG çekimi (Kardiyoloji uzmanı eşliğinde)

EVDE VE İŞ YERİNDE KARDİYOLOJİ PAKETİ

Kardiyoloji Muayenesi

EKO

EKG

Kan Tetkikleri

İdrar Tetkikleri

COVİD 19 EVDE BAKIM PAKETİ

Göğüs Hastalıkları Muayenesi

Rutin Kan Tetkikleri

Covid 19 Antikor Testi

Covid 19 PCR Testi

EVDE VE İŞ YERİNDE CHECK-UP PAKETİ

Dahiliye muayenesi

Radyoloji uzmanı tarafından ultrason

Rutin kan tetkikleri

EKG

İşe Giriş Muayenesi

Akciğer Grafisi(AC)

Solunum Fonksiyon Testi(SFT)

İşitme Testi (ODİO)