Çalışanların, akciğer hastalıklarından korunmasının yanı sıra olası
riskleri takip edip önlem almak büyük bir öneme sahiptir. Akciğer grafisi,
bu amaçla yapılması gereken en önemli tetkiklerden biridir.
Akciğer filmleri 35×35 cm boyutunda olmalıdır. Akciğer grafisinin
alınacağı mobil sağlık aracındaki röntgen cihazlarının yeterliliğinden
emin olunmalıdır. Ayrıca filmler uzman radyologlar tarafından
değerlendirilmelidir.